• Dołącz

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy serdecznie wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych do przystąpienia do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

  Koalicja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000323466 w dniu 18 lutego 2009 r.

  Ideą Koalicji jest jednoczenie środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w celu:

  1. wyrównania szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałania dyskryminacji;
  2. zmiany postawy oraz świadomości społecznej osób z niepełnosprawnością;
  3. stworzenia warunków sprzyjających pełnemu, aktywnemu udziałowi osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym;
  4. zwiększenia wiedzy społeczeństwa o problemach osób z niepełnosprawnością oraz prawach im przysługujących;
  5. rozwoju edukacji opartej na zasadach integracji.

   

  Koalicja realizuje swoje cele między innymi poprzez: inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw mającymi wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej dla osób z niepełnosprawnością oraz społeczeństwa, rozpoznawanie potrzeb osób z niepełnosprawnością, współpracę z członkami Koalicji służącą stworzeniu merytorycznej platformy do wypracowania narzędzi i zasad skutecznego działania Koalicji na rzecz osób z niepełnosprawnością, reprezentowanie polskiego środowiska osób z niepełnosprawnością przed administracją publiczną.

  Członkiem zwyczajnym Koalicji może być stowarzyszenie, fundacja oraz inna osoba prawna:

  1. nie mająca celów zarobkowych;
  2. działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością;
  3. która od co najmniej dwóch lat działa na rzecz realizacji celów Koalicji.

   

  Aby przystąpić do Koalicji konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

  1. wypełnionej Deklaracji przystąpienia do Związku Stowarzyszeń „Koalicja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością”;
  2. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
  3. statutu lub innego, równoważnego aktu określającego organizację wewnętrzną i kompetencje organów Kandydata oraz zakres działania;
  4. jeśli uprawnienie zarządu Kandydata do złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków Koalicji nie wynika wprost ze statutu Kandydata lub innego równoważnego aktu, prosimy również o uchwałę uprawnionego organu Kandydata potwierdzającą decyzję przystąpienia do Koalicji.

   

  Roczna składka członkowska wynosi 150 zł.

  Pobierz deklarację przystąpienia do Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością (PDF)

  W razie jakichkolwiek pytań posimy o kontakt pod adresem: e-mail: biuro@koalicjaon.org.pl, tel.: 608 027 792

 • Koalicja w mediach