• Standardy usług rehabilitacji społecznej
  W latach 2011 - 2012  Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością prowadziła projekt pt.: „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych - standardy usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”, finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

   

  Projekt powstał w odpowiedzi na brak systemowych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i integracji osób niepełnosprawnych. Państwo nie gwarantuje stałego finansowania wyżej wymienionych obszarów czego efektem jest nierówne traktowanie obywateli z różnymi dysfunkcjami w dostępie do przestrzeni publicznej, edukacji, zatrudnienia, rekreacji i godnego życia. Celem projektu było opracowanie adekwatnego do potrzeb osób niepełnosprawnych modelowego „koszyka podstawowych usług rehabilitacji społecznej”.
   
  W ramach projektu prowadzone były różnorodne działania. Zostały opracowane analizy oferowanych w Polsce usług z zakresu rehabilitacji społecznej. Powstało osiem opracowań dotyczących następujących grup osób niepełnosprawnych: głuchych i niedosłyszących, niewidomych i słabowidzących, głuchoniewidomych, z dysfunkcją narządu ruchu, z autyzmem, ze stwardnieniem rozsianym, z upośledzeniem umysłowym, z chorobami psychicznymi.
   
  Przeprowadzono analizą legislacyjną. Opracowanie przedstawia stan polskiego prawa regulującego usługi rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych.
  Wypracowano rekomendacje dotyczące niezbędnych zmian legislacyjnych. Zadanie to zostało powierzone kancelarii prawnej pana Andrzeja Kurkiewicza.
   
  Celem projektu było opracowanie „koszyka podstawowych usług rehabilitacji społecznej”. Został on poprzedzony opracowaniem analizy doświadczeń zagranicznych w obszarze rehabilitacji społecznej, na przykładzie 3-4 krajów oraz badaniem ankietowym. W lipcu 2012 roku opublikowany został raport, zawierający wypracowany w projekcie modelowy „koszyk”.
   
  W ramach projektu tworzona jest na bieżąco baza organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Wyszukiwarka organizacji dostępna jest pod następującym linkiem http://www.koalicjaon.org.pl/wyszukiwarka_organizacji.  Baza jest na bieżąco aktualizowana i serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe! Dzięki temu będą Państwo uczestniczyć w projekcie dającym szansę na wypracowanie rozwiązań.
   
  Poniżej zamieszczamy aktualności projektowe oraz materiały powstałe w ramach projektu.
   
  Koordynatorzy projektu:
  Magdalena Bojarska, biuro@koalicjaon.org.pl 
  Anna Pietraszko, biuro@koalicjaon.org.pl
   
  Specjalista ds. merytorycznych:
  Agnieszka Żychalak 
  Projekt jest finansowany z dotacji przyznanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).
   
     
   
   
   

  LISTY EKSPERTÓW

  Lista ekspertów opracowujących koszych podstawowych usług rehabilitacji społecznej zamknięta.

  Poznaj lepiej ekspertów - http://www.koalicjaon.org.pl/strona.php?s=43

   

  Lista ekspetów opracowujących analizy aktualnych rozwiązań z zakresu rehabilitacji społecznej zamknięta! 

  Poznaj lepiej ekspertów - http://www.koalicjaon.org.pl/strona.php?s=42

   

  DIAGNOZA USŁUG REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

  Zapraszamy do zapoznania się z raportem z diagnozy usług rehabilitacji społecznej

  POBIERZ PLIK W WERSJI PDF

  POBIERZ PLIK W WERSJI WORD

   

  ANALIZA LEGISLACYJNA

  Prezentujemy Państwu zbiorczą analizę aktualnych rozwiązań legislacyjnych dot. usług rehabilitacji społecznej opracowaną przez kancelarię adwokacją Andrzeja Kurkiewicza oraz spółkę komandytową Radwan-Rohrenschef. Dodatkowo, zapraszamy do zapoznania się z wnioskami z analizy, które prezentujemy w osobnym dokumencie pt.: "Wybrane wnioski z analizy polskich reguł dotyczących rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych". Oba pliki do pobrania poniżej.

   

  Pobierz analizę aktualnych rozwiązań legislacyjnych dot. usług rehabilitacji społecznej cz. 1. - POBIERZ PLIK W WERSJI PDF

  Pobierz analizę aktualnych rozwiązań legislacyjnych dot. usług rehabilitacji społecznej cz. 2. - POBIERZ PLIK W WERSJI PDF

  Pobierz analizę aktualnych rozwiązań legislacyjnych dot. usług rehabilitacji społecznej cz. 1. - POBIERZ PLIK W WERSJI WORD

  Pobierz analizę aktualnych rozwiązań legislacyjnych dot. usług rehabilitacji społecznej cz. 2. - POBIERZ PLIK W WERSJI WORD

   

  DOBRE PRAKTYKI Z ZAGRANICY

  Zapraszamy do zapoznania się z tekstem autorstwa Anny Woźniak-Szymańskiej pt.: "Dobre praktyki. Wybrane usługi świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych we Francji, Szwecji oraz Niemczech.

  POBIERZ PLIK W WERSJI PDF

  POBIERZ PLIK W WERSJI WORD

   

  RAPORT RZECZNICTWO NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. STANDARDY USŁUG REHABILITACJI SPOŁECZNEJ.

  POBIERZ RAPORT

   

   

 • Koalicja w mediach