• Nasi koalicjanci
  1.  Polski Związek Niewidomych
  2.  Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
  3.  Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku"
  4.  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  5.  Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
  6.  Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
  7.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  8.  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"
  9.   Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO
  10.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
  11.  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności SZANSA
  12.  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL
  13.  Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST
  14.  TRISO - Opolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci z Trisomią 21
  15.  Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TĘCZA
  16.  Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im.prof Zbigniewa Religi
  17.  Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do Nas"
  18.  Fundacja VIS MAIOR
  19.  Fundacja L'Arche
  20.  Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "KROK DALEJ"
  21.  Fundacja Tęczowy Dom
  22.  Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
  23.  Stowarzyszenie Retina AMD POLSKA
  24.  Fundacja Praca dla Niewidomych
  25.  Fundacja Pracuj Razem z Nami DOMUS
  26.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Blisko Dziecka"
  27.  Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
  28.  Fundacja Aktywizacja
  29.  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
  30.  MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
  31.  Fundacja SYNAPSIS
  32.  Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  33.  Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół MARFANA "Pomóżmy Naszym Dzieciom"
  34.  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Szlakiem Tęczy"
  35.  Katolickie Stowarzyszenie "Pokój i Dobro" Oddział Pomocy Osobom z SM
  36.  Polski Związek Głuchych
  37.  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza"
  38.  Dolnośląskie Forum Integracyjne
  39.  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "TĘCZA"
  40.  Fundacja Pracownia Kompetencji
  41.  Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  42.  Fundacja "Eudajmonia"
  43.  Fundacja Challenge Polska
 • Koalicja w mediach