• Nasi koalicjanci
  1.  Polski Związek Niewidomych
  2.  Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej
  3.  Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku"
  4.  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
  5.  Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni
  6.  Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
  7.  Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
  8.  Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani"
  9.   Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO
  10.  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
  11.  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności SZANSA
  12.  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL
  13.  Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST
  14.  Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych TĘCZA
  15.  Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im.prof Zbigniewa Religi
  16.  Krajowe Stowarzyszenie "Przyłącz się do Nas"
  17.  Fundacja VIS MAIOR
  18.  Fundacja L'Arche
  19.  Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym "KROK DALEJ"
  20.  Fundacja Tęczowy Dom
  21.  Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
  22.  Stowarzyszenie Retina AMD POLSKA
  23.  Fundacja Praca dla Niewidomych
  24.  Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
  25.  Fundacja Aktywizacja
  26.  Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę
  27.  MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
  28.  Fundacja SYNAPSIS
  29.  Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  30.  Stowarzyszenie Rodzin Chorych na Zespół MARFANA "Pomóżmy Naszym Dzieciom"
  31.  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Szlakiem Tęczy"
  32.  Katolickie Stowarzyszenie "Pokój i Dobro" Oddział Pomocy Osobom z SM
  33.  Polski Związek Głuchych
  34.  Dolnośląskie Forum Integracyjne
  35.  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "TĘCZA"
  36.  Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
  37.  Fundacja "Eudajmonia"
  38.  Fundacja Challenge Polska
  39. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
 • Koalicja w mediach