• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja „Kolorowy Dom”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wiejska 29

  kod: 58-506 Jelenia Góra

  telefon: 505-033-086, 516-146-075

  fax:

  e-mail: kolorowydom1@o2.pl, www.kolorowy-dom.com.pl

  KRS 0000291925

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji „Kolorowy Dom” jest pomoc osobom niepełnosprawnym (dzieciom i dorosłym) oraz ich rodzinom. Pomoc ta polega na organizowaniu odpowiedniej opieki specjalistycznej, zapewnieniu skutecznej rehabilitacji, zakupie sprzętu ortopedycznego i medycznego, a także zdobyciu nowych umiejętności, które pozwolą zwiększyć szanse niepełnosprawnego na rynku pracy, umożliwić jego samodzielną egzystencję oraz pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Ważne jest, aby osoby niepełnosprawne w pełni wykorzystywały swój potencjał. Wiele ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, można łatwo usunąć.

  Często zakup odpowiedniego wózka inwalidzkiego, likwidacja bariery architektonicznej w miejscu zamieszkania lub dostęp do odpowiedniej rehabilitacji i szkoleń może poprawić jakość życia, pozwolić na znalezienie pracy, podjęcie nauki, itp. Często zdarza się, że limit środków przyznawanych przez NFZ nie wystarcza na zaspokojenie prawdziwych potrzeb osoby dotkniętej niepełnosprawnością. Podstawowa opieka i pielęgnacja osoby chorej jest dla rodziny wyzwaniem. Zapewnienie koniecznego sprzętu
  medycznego i rehabilitacyjnego nie tylko poprawia jakość życia chorego, ale często je przedłuża.

  Wykorzystując nowoczesne środki zaopatrzenia ortopedycznego można także znacznie polepszyć mobilność naszych podopiecznych.

  Cela fundacji są w szczególności:
  1. pomoc osobom niepełnosprawnym.
  2. ochrona zdrowia i promowanie zdrowego trybu życia.
  3. nauka. Edukacja, oświata i wychowanie.
  4. wspieranie działań placówek zajmujących się wychowaniem i oświatą, ochroną zdrowia, sportem i turystyką.
  5. promocja i organizacja wolontariatu.
  6. działalność charytatywna.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. pobudzanie ofiarności publicznej.
  2. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych pochodzących od instytucji i osób prywatnych z kraju Iza granicą.
  3. udzielanie finansowego, organizacyjnego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym działalnością zdrowotną i wychowawczo – oświatowo.
  4. inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach