• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Małego Mikołaja „FMM”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Szkolna 113

  kod: 27-130 Brody

  telefon: 796 083 091, 696 751 270

  fax: 81 440 38 26

  e-mail: biuro@fmm.org.pl, www.fmm.org.pl

  KRS 0000359993

  Opis i zakres działalności:

  Fundacja Małego Mikołaja „FMM” powstała w 2010 roku. W jej ramach realizowane są następujące cele:
  1. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w szczególności ze złożoną niepełnosprawnością (mózgowe porażenie dziecięce, dzieci niewidome i słabo widzące a także dzieci autystyczne) oraz dorosłym osobom niepełnosprawnym.
  2. Udzielanie pomocy szpitalom, placówkom medycznym, placówkom rehabilitacyjno- edukacyjnym, ośrodkom szkolno-wychowawczym, domom dziecka i innym ośrodkom niosącym pomoc dzieciom, ich rodzinom lub opiekunom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej a także matkom i ojcom samotnie wychowującym niepełnosprawne dzieci.
  3. Świadczenie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
  4. Rehabilitacja fizyczna, psychiczna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rodzin.
  5. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach.
  6. Działania na rzecz dzieci sierocych oraz dzieci z rodzin patologicznych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach