• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacjia "Zmiany"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. gen. Orlicz-Dreszera 22A/6.

  kod: 81-261 Gdynia

  telefon: 512 292 775

  fax:

  e-mail: fundacjazmiany@wp.pl, www.fundacjazmiany.pl

  KRS 0000358021

  Opis i zakres działalności:

  Cele Fundacji:
  1. Udzielanie porad indywidualnych w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji.
  2. Udzielanie wsparcia materialnego i informacyjnego w przypadku nagłego wystąpienia niepełnosprawności, dla osób dotkniętych tą niepełnosprawnością oraz ich rodzin.
  3. Udzielanie porad o możliwym do uzyskania wsparciu instytucjonalnym dla osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także ich rodzin i wspieranie ich.
  4. Udzielanie podopiecznym Fundacji przez lekarzy, pielęgniarki, dietetyków i rehabilitantów fachowych porad medycznych.
  5. Udzielanie indywidualnych konsultacji psychologicznych osobom niepełnosprawnym oraz niezdolnym do samodzielnej egzystencji i ich rodzinom.
  6. Organizowanie spotkań integracyjnych dla podopiecznych Fundacji.
  7. Ułatwianie podopiecznym Fundacji dostępu do kultury.
  8. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w ich miejscach zamieszkania. Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.
  9. Tworzenie grup wsparcia z osób, które zostały zaktywizowane w ramach działań podejmowanych przez Fundację.
  10. Wyszukiwanie sponsorów dla potrzebujących wsparcia osób niepełnosprawnych oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
  11. Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym pomoc w samo zatrudnianiu ich, a także tworzenie indywidualnych programów rehabilitacji dla niepełnosprawnych pracowników.
  12. Motywowanie pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych i informowanie ich o istniejących w tej dziedzinie możliwościach uzyskania wsparcia, pomoc pracodawcom w występowaniu o dofinansowanie w ramach Systemu Obsługi Dofinansowań do Wynagrodzeń Pracowników Niepełnosprawnych.
  13. Wsparcie informacyjne dla uczących się i mających zamiar podjąć naukę osób niepełnosprawnych.
  14. Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy na temat możliwości leczenia i rehabilitacji medycznej oraz informacji o zajmujących się taką działalnością placówkach i organizacjach.
  15. Pozyskiwanie i upowszechnianie wiedzy medycznej na temat najnowszych, a w Polsce nieznanych metod leczenia schorzeń genetycznych (w szczególności miastenii), poprzez organizowanie konferencji medycznych z udziałem lekarzy specjalistów oraz wymianę i upowszechnianie informacji pozyskanych w ten sposób.
  16. Prowadzenie usług w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla podopiecznych Fundacji.
  17. Wspieranie dzieci opuszczających domy dziecka za pomocą konsultacji psychologicznych i terapii psychologicznej oraz wyszukiwanie dla nich sponsorów, którzy wspieraliby ich w rozpoczęciu samodzielnej egzystencji.
  18. Promocję i organizowanie wolontariatu.
  19. Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami osób niepełnosprawnych.
  20. Zbieranie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.
  21. Organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach, seminariach, konferencjach, warsztatach i innych przedsięwzięciach krajowych, jak i zagranicznych, służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń, w dziedzinie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach