• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Podaruj Trochę Słońca"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Starkowa Huta 35

  kod: 83-312 Hopowo

  telefon: 58 684-19-10, 58 684-36-99, 58 684-66-87

  fax:

  e-mail: kaszubskafundacja@interia.pl, www.kfron.ovh.org

  KRS 0000054195

  Opis i zakres działalności:

  Nadrzędne cele Kaszubskiej Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca”:
  1. Niesienie pomocy niepełnosprawnym i ich rodzinom na terenie wsi kaszubskiej,
  2. Organizowanie różnych form rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  3. Tworzenie i prowadzenie specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych,
  4. Organizowanie grup wsparcia,
  5. Tworzenie wolontariatu na terenach wiejskich,
  6. Poszerzanie wiedzy fachowej wśród rodziców i profesjonalistów,
  7. Integrowanie środowiska,
  8. Zapewnienie transportu osobom niepełnosprawnym,
  9. Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

  Informacje dodatkowe:

  Działania
  1. Rehabilitacja
  a. Hipoterapia, www.kfron.ovh.org/?str=hipoterapia
  b. Hydroterapia, www.kfron.ovh.org/?str=hydroterapia
  c. Rehabilitacja Ruchowa, www.kfron.ovh.org/?str=rruchowa

  2. Edukacja, www.kfron.ovh.org/?str=edukacja

  3. Realizowane programy
  a. Wystawa, www.kfron.ovh.org/?str=wystawa
  b. Integracja, www.kfron.ovh.org/?str=integracja
  c. Wypożyczalnia, www.kfron.ovh.org/?str=wypozyczalnia

  Prowadzone ośrodki:
  Ośrodek Hipoterapii
  ul. Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo
  powiat Kartuzy
  telefon: (058) 684-19-10

  Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy
  ul. Pierszczewo 1, 83-316 Gołubie
  powiat Kartuzy
  telefon: (058) 684-36-99

  Centrum Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Specjalistycznych Terapii
  (W trakcie tworzenia!)
  ul. Sikorzno 36, 83-316 Gołubie
  powiat Kartuzy
  telefon: (058) 684-66-87


  « powrót
 • Koalicja w mediach