• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Widzialni

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Warszawska 53

  kod: 42-202 Częstochowa

  telefon: 784 039 354

  fax:

  e-mail: wojtek@widzialni.eu, biuro@widzialni.eu, www.widzialni.eu

  KRS 0000340787

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest działalność w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. przeprowadzanie badań dostępności stron internetowych dla osób narażonych na wykluczenie cyfrowe (audyt strony internetowej),
  2. tworzenie standardów i wytycznych dla twórców stron internetowych,
  3. opracowywanie stron internetowych dostępnych dla niepełnosprawnych,
  4. organizowanie cyklicznego konkursu „Strona Internetowa Bez Barier”,
  5. organizowanie konferencji,
  6. konsultacje z organizacjami administracji rządowej i samorządowej dotyczące wprowadzania nowych ustaw i regulacji ułatwiających niepełnosprawnym korzystanie z zasobów internetowych
  7. promowanie idei dostępności stron internetowych określonych przez światową organizację W3C,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
  9. działalność oświatową polegającą na kształceniu kadr działów IT, studentów z zakresu tworzenia stron dostępnych dla osób niepełnosprawnych a w szczególności osób niewidomych
  10. przeprowadzanie szkoleń, wykładów, prezentacji,
  11.współpracę z ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce i zagranicą,
  12.wspieranie placówek oświatowych poprzez dostarczanie rozwiązań internetowych.


  Informacje dodatkowe:

  Fundacja Widzialni zajmuje się także:
  1. Szkoleniami, www.widzialni.eu/szkolenia,m,mg,51.html#txt
  2. Działalnością badawczą - Rankingi dostępności, www.widzialni.eu/rankingi_dostepnosci,m,mg,116.html#txt


  « powrót
 • Koalicja w mediach