• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby głuchoniewidome

  Kontakt:

  ul. Grójecka 65A II piętro

  kod: 02-094 Warszawa

  telefon: 22 823 21 46

  fax:

  e-mail: biuro@fundacja-echo.pl, www.fundacja-echo.pl

  KRS 0000174905

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest pomoc w rozwoju dzieciom z wadami słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, dzieciom specjalnej troski i ich rodzinom, a także młodzieży i osobom dorosłym z uszkodzonym słuchem.

  Fundacja powstała 23 marca 1995 r. Założyli ją rodzice dzieci niedosłyszących oraz specjaliści w dziedzinie rehabilitacji słuchu i mowy. Postanowili pomóc sobie i innym, ponieważ wiedzą, że problemy dzieci niedosłyszących nie rozwiążą się same. W 1996 roku podczas turnusu rehabilitacyjnego, zawiązała się Rada Rodziców, która bardzo prężnie wspiera wszelkie działania Fundacji. W tym samym roku powstał Ośrodek Wsparcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadami słuchu i mowy. W Ośrodku są realizowane różne programy, w ramach których podejmowane są inicjatywy zgodnie z celami statutowymi. W 2004 roku Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Co roku organizujemy turnusy rehabilitacyjne i wyjazdy integracyjne.

  Fundacja podejmuje również działania w zakresie :
  1. edukacji - szkolenie nauczycieli i wychowawców szkół oraz przedszkoli gdzie uczęszczają podopieczni
  2. kultury - bale, występy, współpraca z ośrodkami kultury
  3. sportu i rekreacji - pikniki rodzinne, mecze piłki nożnej, imprezy sportowe
  4. rzecznictwa i współpracy z placówkami służby zdrowia, z samorządem lokalnym, z organizacjami pozarządowymi oraz organami administracji państwowej

  Nasze działania kierowane są do dzieci i młodzieży niedosłyszącej i ich rodzin, osób dorosłych z uszkodzonym słuchem, nauczycieli i wychowawców szkól oraz przedszkoli, na terenie Warszawy, województwa mazowieckiego i całej Polski.

  Informacje dodatkowe:

  Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO realizuje projekty:

  1. "Z sukcesem w szkole”- wsparcie młodzieży niedosłyszącej w procesie edukacji - realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN ECHO
  2. Stymulacja rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych z wadą słuchu. Realizacja w Ośrodku Wsparcia PFPDN–ECHO

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach