• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych AKSON

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Rynek 6

  kod: 85-790 Bydgoszcz

  telefon: 52 343-68-21

  fax:

  e-mail: parkinek@gazeta.pl, www.noska.republika.pl

  KRS 0000176673

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie ma za zadanie udzielanie różnorodnej pomocy i tworzenie warunków dla wydłużenia okresu aktywności członków Stowarzyszenia i chorych cierpiących na chorobę Parkinsona.

  Celami Stowarzyszenia są:
  Działania na rzecz integracji środowiska parkinsonowskiego.
  Edukacja w chorobie Parkinsona. Prowadzenie opieki zdrowotnej.
  Propagowanie profilaktyki zdrowotnej.
  Reprezentowanie interesów członków i chorych cierpiących na chorobę Parkinsona wobec władz państwowych i samorządowych. Działalność charytatywna na rzecz chorych.

  Stowarzyszenie realizuje wymienione cele statutowe przez: organizowanie konferencji, szkoleń dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w zakresie neurologii, neurochirurgii, rehabilitacji, psychiatrii, psychologii. Prowadzenie grup wsparcia psychicznego, grup rehabilitacyjnych. Organizowanie opieki pielęgnacyjnej, psychologicznej, rehabilitacyjnej w domu chorego, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, festynów, imprez sportowych w postaci spartakiad rodzinnych, rajdów pieszych i rejsów. Prowadzenie klubu osób niepełnosprawnych oraz punktu konsultacyjnego w chorobie Parkinsona. Prowadzenie biblioteki, czytelni, działalność wydawniczą. Organizowanie i szkolenie wolontariuszy, prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Prowadzenie domów opieki dziennej, całodobowej i mieszkań chronionych. Współdziałanie z jednostkami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Organizowanie doradztwa prawnego. Podejmowanie starań celem pozyskania środków na działalność statutową. Inne działania służące realizacji celów statutowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach