• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Sienkiewicza 10

  kod: 65-443 Zielona Góra

  telefon: 502 030 516; (68) 455 69 40

  fax:

  e-mail: biuro@autyzm.zgora.pl, www.autyzm.zgora.pl

  KRS 0000040064

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdobywa oraz aktywizacji i społecznej w Stowarzyszeniu.
  2. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy o autyzmie, problemach osób autystycznych i możliwościach i edukacji i rehabilitacji.
  3. Utworzenia koła wparcia dla rodziców i opiekunów osób autystycznych.
  4. Utworzenie ośrodka diagnostyczno - edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych dotkniętych autyzmem.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie terapii, rehabilitacji, i edukacji poza formalnej.
  2. Współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami, placówkami służby zdrowia, szkolnictwa, opieki społecznej, jednostkami naukowymi, środowiskiem biznesowym, i organizacjami pozarządowymi.
  3. Korzystanie ze środków masowego przekazu w ce;u rozpropagowania działalności Stowarzyszenia na rzecz osób autystycznych.
  4. Gromadzenie a następnie właściwe dysponowanie posiadanymi zasobami finansowymi, pochodzącymi ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji państwowych, i społecznych.
  5. Podejmowanie różnych działań społecznych na rzecz osób dotkniętych autyzmem poprzez:
  a. prowadzenie ośrodka o charakterze diagnostyczno-edukacyjnym dla osób ze spektrum autyzmu.
  b. organizowanie okazjonalnych imprez, turnusów rehabilitacyjnych, instruktażowych i wczasów rodzinnych.
  c. prowadzenie działalności szkoleniowo oświatowej.
  d. utworzenie i prowadzenie własnej biblioteki i czytelni wydawnictw fachowych dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych
  - realizację akcji promujących wiedzę o autyzmie.
  6. Współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi ma rzecz osób autystycznych.
  7. Organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji i seminariów celu popularyzacji wiedzy o autyzmie i wymiany doświadczeń.
  8. Systematyczną współpracę z wolontariuszami.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach