• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  AMIKUS Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. os.Rusa 6

  kod: 61-245 POZNAŃ

  telefon: 618-749-612

  fax:

  e-mail: stowamikus@op.pl, www.amikus.poznan.pl

  KRS 0000076058

  Opis i zakres działalności:

  Zgodnie z przedmiotem działalności określonej w statucie, Stowarzyszenie chce przede wszystkim:

  a. zapewnić opiekę oraz zintegrować środowisko osób niepełnosprawnych
  b. prowadzić rehabilitację tych osób
  c. dążyć do poprawy ich sprawności psychofizycznej
  d. organizować wypoczynek dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin
  e. organizować pomoc lekarską, prawną, materialną, pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych

  W ramach przyjętego programu Stowarzyszenie prowadzi jest rehabilitację usprawniającą, funkcjonalną i społeczną.

  Mając na uwadze integrację ze środowiskiem lokalnym, rokrocznie organizuje wystawy prac plastycznych swoich podopiecznych. Pomoc przy organizowaniu wystaw udziela Stowarzyszeniu Rada Osiedla Chartowo.

  Działania Stowarzyszenia to:

  a. Warsztat Terapii Zajęciowej ,,Amikus’’ współfinansowany przez PFRON i Urząd Miasta Poznania, www.amikus.poznan.pl/strona,23.html
  b. Klub Seniora ,,Spokojna Przystań’’ współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania, www.amikus.poznan.pl/strona,22.html
  c. Zajęcia integracyjne w Napachaniu współfinansowane przez Starostwo Powiatowe
  d. Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PIAP) przy współudziale Urzędu Miejskiego w siedzibie Stowarzyszenia powstały stanowiska internetowe, pełniące funkcje edukacyjno - popularyzatorskie dla lokalnej społeczności

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach