• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Wielkopolskie Stowarzyszenie Niewidomych

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Łozowa 92

  kod: 61-443 Poznań

  telefon: 61 832 4324, 508 324 324

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie@wsn.info.pl, www.wsn.info.pl

  KRS 0000015792

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz grupy osób wybranej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową tj. na rzecz osób zaliczanych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu naruszenia czynności narządu wzroku lub posiadające z tego tytułu inne równorzędne orzeczenia.

  Wyłącznym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań organizatorskich medycznych, psychologicznych, technicznych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej osób przy aktywnym ich uczestnictwie, a w szczególności:
  a. działalność charytatywna.
  b. promocja zdrowia w zakresie uszkodzeń narządu wzroku.
  c. rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z uszkodzeniem narządu wzroku.

  Cel Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:
  a. rekrutowanie aktywnych działaczy.
  b. ścisłą współprace z profesjonalnymi służbami, zajmującymi się się rehabilitacją niewidomych i opieką społeczną nad nimi.
  c. podejmowanie działań na rzecz pozyskania sponsorów.
  d. współpracę ze środkami masowego komunikowania.
  e. organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla niewidomych oraz prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych.
  f. prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
  g. organizowanie kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej, zmierzającej do rehabilitacji niewidomych oraz integracji z ludźmi pełnosprawnymi.
  h. wspieranie tworzenia, produkcji i dystrybucji sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych.
  i. reprezentowanie interesów niewidomych wobec władz samorządowych i państwowych.
  j. prowadzenie działalności organizacyjno-dokumentacyjnej, gwarantującej spełnienie wymogów przewidzianych przez prawo, w odniesieniu do osób prywatnych oraz stowarzyszeń.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Wielkopolskiego Stowarzyszenia Niewidomych:

  1. Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, www.wsn.info.pl/dzialalnosc/forum-dostepnej-cyberprzestrzeni
  2. Komputerowy punkt konsultacyjny, www.wsn.info.pl/dzialalnosc/komputerowy-punkt-konsultacyjny
  3. Konkurs na "Rysunek o Białej Lasce", www.wsn.info.pl/dzialalnosc/konkurs-na-rysunek-o-bialej-lasce
  4. Książeczka "Pismo Louisa Braille'a", www.wsn.info.pl/dzialalnosc/ksiazeczka-pismo-louisa-braille-a
  5. Punkt doradztwa i poradnictwa, www.wsn.info.pl/dzialalnosc/punkt-doradztwa-i-poradnictwa
  6. Spotkania informacyjno-integracyjne, www.wsn.info.pl/dzialalnosc/spotkania-informacyjno-integracyjne
  7. Telefon zaufania, www.wsn.info.pl/dzialalnosc/telefon-zaufania
  8. Warsztaty tańca dla niewidomych, www.wsn.info.pl/dzialalnosc/warsztaty-tanca-dla-niewidomych


  « powrót
 • Koalicja w mediach