• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu
  2. Osoby ze stwardnieniem rozsianym

  Kontakt:

  ul. Dunajewskiego 5

  kod: 31-133 Kraków

  telefon: 12 422 28 11

  fax: 12 430 07 58

  e-mail: biuro@fundacja-sm.org, www.fundacja-sm.org

  KRS 0000055578

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji są:
  1. Opieka i rehabilitacja osób cierpiących na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia, w tym także psychiczne oraz wieku starczego.
  2. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o problemach ludzi chorych na stwardnienie rozsiane i inne przewlekłe schorzenia .

  Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. Organizowanie i prowadzenie pensjonatów opieki i rehabilitacji dla chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia narządu ruchu.
  2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług opiekuńczych mających na celu pielęgnację i opiekę nad chorymi w domu:
  – chorym przewlekle,
  – niepełnosprawnym,
  – chorym psychicznie,
  – chorym w okresie rekonwalescencji poszpitalnej,
  – osobom starszym.
  3. Ułatwianie codziennego życia osobom dotkniętym chorobą i ich rodzinom polegające w szczególności na:
  – organizowaniu pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego,
  – sprzedaży i dystrybucji sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego, medycznego, sportowego oraz przedmiotów codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych,
  – prowadzenia wypożyczalni i punktu napraw sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego,
  – organizowaniu zajęć sportowych i wczasów rehabilitacyjnych,
  – popularyzacji twórczości osób niepełnosprawnych, organizowaniu plenerów malarskich oraz prowadzenia galerii dzieł sztuki,
  – sprzedaży preparatów ziołowych i zdrowej żywności – organizowaniu i finansowaniu szkoleń dla opiekunów chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne,
  – prowadzeniu wydawnictwa zajmującego się problematyką opieki i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
  4. Organizowanie i finansowanie konferencji i sympozjów naukowych poświęconych schorzeniom narządu ruchu, a w szczególności stwardnieniu rozsianemu i innym schorzeniom neurologicznym.
  5. Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji zgodnie z trybem ustawy o Zbiórkach Publicznych z dnia 15.03.1933 r. /Dziennik Ustaw Nr 22 poz.162 z późniejszymi zmianami/.
  6. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach