• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. os.Centrum "C" 7

  kod: 31-930 Kraków

  telefon: 12 425 97 53, 12 642 11 33

  fax: 12 425 97 53

  e-mail: lucypodlas@op.pl, mbwtz@interia.pl, www.duszpasterskie-stow.free.ngo.pl

  KRS 0000151618

  Opis i zakres działalności:

  Misja i działania

  1. roztaczanie specjalistycznej opieki duchowej nad osobami upośledzonymi umysłowo,
  2. prowadzenie szeroko rozumianej działalności informacyjnej w społeczeństwie, o osobie upośledzonej umysłowo,
  3. pomoc w prowadzeniu opieki duszpasterskiej wśród osób upośledzonych umysłowo, której rodzina wyraża takie życzenie,
  4. ochrona praw osoby upośledzonej umysłowo w społeczeństwie,
  5. popularyzacja idei integracji osób upośledzonych umysłowo ze społeczeństwem,
  6. pomoc w trudnej sytuacji życiowej świadczona podopiecznym stowarzyszenia oraz ich rodzinom, jak również wyrównywanie szans,
  7. działalność charytatywna w środowisku osób z upośledzeniem umysłowym,
  8. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
  9. upowszechnianie i ochrona praw niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz ich równych szans,
  10. promocja i organizacja wolontariatu dla osób niepełnosprawnych,
  11. organizowanie różnych form integracji, zarówno wewnątrz rodzin jak i ze społeczeństwem poprzez: wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy okolicznościowe,
  12. współdziałanie z władzami, instytucjami i innymi organizacjami mającymi na celu dobro osoby upośledzonej umysłowo,

  Informacje dodatkowe:

  Warsztat Terapii Zajęciowej, duszpasterskie-stow.free.ngo.pl/_/strona/Warsztat_Terapii_Zajeciowej.htm


  « powrót
 • Koalicja w mediach