• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wadami Rąk "W Naszych Rękach"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Gwiaździsta 25 lok. 24

  kod: 00-950 Warszawa

  telefon: 784 323 014

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie@wnaszychrekach.pl, www.wnaszychrekach.pl

  KRS 0000331266

  Opis i zakres działalności:

  Misją stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom z wadami rąk w godnym istnieniu w społeczeństwie. Stowarzyszenie prowadzi działalność:
  a. dobroczynną polegającą na niesieniu pomocy w szczególności dydaktycznej, finansowej, psychologicznej, prawnej osobom dotkniętym wadami i chorobami narządów ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad i chorób rąk oraz wad i chorób współistniejących, członkom ich rodzin oraz osobom sprawującym opiekę nad osobami dotkniętymi ww. wadami i chorobami.
  b. informacyjną polegającą na popularyzowaniu tematyki wad i chorób narządów ruchu ze szczególnym uwzględnieniem wad i chorób rąk oraz wad i chorób współistniejących, m.in. za pośrednictwem mediów i materiałów poligraficznych.
  c. edukacyjną dotyczącą w szczególności diagnozowania, leczenia, rehabilitacji, wspomagania indywidualnego rozwoju osób wymienionych w pierwszym podpunkcie.
  d. Celem Stowarzyszenia jest również działalność w zakresie:
  e. kultury i sportu.
  f. wspierania inicjatyw społecznych dotyczących działalności w zakresach wymienionych powyżej
  g. rehabilitacji społecznej i zawodowej naszych podopiecznych.

  Informacje dodatkowe:

  Więcej o działalności Stowarzyszenia, www.wnaszychrekach.pl/dzialanosc.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach