• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Pancera 10

  kod: 03-187 Warszawa

  telefon: 22 670 30 86

  fax:

  e-mail: biuro@krasnal.org.pl, www.krasnal.org.pl

  KRS 0000025838

  Opis i zakres działalności:

  Cele Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL:

  1. Obrona interesów dzieci niepełnosprawnych
  2. Wspieranie możliwie pełnego usamodzielnienia się dzieci niepełnosprawnych
  3. Działanie na rzecz rozwoju różnych metod rehabilitacji
  4. Motywowanie dzieci niepełnosprawnych do aktywności życiowej i fizycznej
  5. Niesienie pomocy dzieciom objętym działalnością Stowarzyszenia, zwłaszcza pomocy: organizacyjnej, medycznej, charytatywnej
  6. Pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz dzieci niepełnosprawnych i rozwijanie samopomocowego ruchu rodzin
  7. Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby dzieci niepełnosprawnych
  8. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin
  9. Prowadzenie szerokiej pomocy dla rodzin - psychoedukacja, grupy wsparcia
  10. Szkolenia informacyjne dla rodziców, pedagogów i innych zainteresowanych osób
  11. Czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka i człowieka
  12. Działanie na rzecz promocji zdrowia

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL prowadzi również poradnie i ośrodki:

  1. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizuje program Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, www.krasnal.org.pl/page6.php
  2. Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, www.krasnal.org.pl/page7.php
  3. Zespół Wychowania Przedszkolnego AKADEMIA KRASNOLUDKÓW, www.krasnal.org.pl/page21.php
  4. Usługi proponowane w Poradniach, www.krasnal.org.pl/page9.php


  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL.zajmuję się także programem Olimpiad dla Dzieci i ich Rodzin oraz Szkoleniami:

  1. Olimpiady, www.krasnal.org.pl/page10.php
  2. Szkolenia, www.krasnal.org.pl/page22.php

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach