• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. T. Ociepki 8a

  kod: 40-413 Katowice Janów

  telefon: 32 254 93 76, 500 217 252

  fax:

  e-mail: biuro.wtzpromyk@gmail.com, www.wtzpromyk-katowice.org.pl

  KRS 0000035550

  Opis i zakres działalności:

  W Warsztacie Fundacji realizowane są zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej. Ich celem jest nie tylko zdobycie przez uczestników umiejętności zawodowych, ale przede wszystkim rozwijanie w nich poczucia własnej wartości, samodzielności i zaradności życiowej tak aby postrzegali siebie jako pełnoprawnych członków społeczeństwa.

  Obecnie w zajęciach uczestniczy 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami sprzężonymi.
  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w ośmiu różnych pracowniach o charakterze artystycznym i rzemieślniczym, a są to:
  a. szycie
  b. makrama
  c. komputerów-introligatorska
  d. malarstwo
  e. aktywizacja zawodowa
  f. ceramika
  g. gospodarstwo domowe
  h. techniki różne

  Każda z wyżej wymienionych pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie życia społecznego oraz uczy umiejętności zawodowych. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika.

  Terapia prowadzona jest przy zastosowaniu odpowiednich metod pracy, form zajęć i sposobów ich realizacji przez wyszkoloną właściwie kadrę.

  Oprócz codziennych zajęć w pracowniach prowadzone są również inne formy zajęć terapeutycznych są to:
  a. rehabilitacja
  b. grupa teatralna

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki:

  Pracownie, www.wtzpromyk-katowice.org.pl/pracownie1.htm

  Zajęcia dodatkowe, www.wtzpromyk-katowice.org.pl/zajecia%20dodatkowe.htm


  « powrót
 • Koalicja w mediach