• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Gdańskie Stowarzyszenie Inwalidów Narządu Ruchu "SOLIDARNOŚĆ"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu

  Kontakt:

  ul. Biala 11a

  kod: 80-435 Gdańsk

  telefon: 58 341 11 27

  fax:

  e-mail: www.stowarzyszeniesolidarnosc.kacbec.pl

  KRS 0000046420

  Opis i zakres działalności:

  Celem Gdańskiego Stowarzyszenia Inwalidów Narządu Ruchu jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych fizycznie, dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej poprzez:
  - zbieranie i przekazywanie informacji bezpośrednio dotyczących osób niepełnosprawnych,
  - prowadzenie Punktu Informacyjnego,
  - wspieranie i popieranie inicjatyw poprzez inspirowanie się do podejmowania własnej działalności gospodarczej,
  - propagowanie form samo zatrudnienia,
  - organizowanie imprez integracyjnych, szkoleniowych i informacyjnych,
  - pomoc swoim członkom w uzasadnionych przypadkach w pozyskiwaniu środków finansowych na leczenie, oraz zakupy drogiego sprzętu rehabilitacyjnego,
  - wskazywanie możliwości skutecznego i aktywnego udziału w likwidacji bezrobocia w środowisku osób niepełnosprawnych
  - pomoc w zakresie rocznych rozliczeń podatkowych,
  - realizacja programów rehabilitacyjnych w celu nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach