• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  AXIS Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z dysfunkcją ruchu

  Kontakt:

  ul. Bierutowska 23

  kod: 51-317 Wrocław

  telefon: 71 799 89 70

  fax: 71 799 89 70

  e-mail: axis_zarzad@wp.pl, www.aksonaxis.org.pl

  KRS 0000070747

  Opis i zakres działalności:

  Cel i środki działania
  1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby po urazie rdzenia kręgowego oraz osoby działające w ruchu rehabilitacji.
  2. Celem działania Stowarzyszenia jest:
  a. prowadzenie działalności w sferze działań zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Jest to wyłączna działalność statutowa.
  b. umożliwienie chorym po urazach rdzenia kręgowego rehabilitacji prowadzącej do pełnego powrotu funkcji ruchowej,
  c. upowszechnienie metod rehabilitacji prowadzących do możliwie najpełniejszego powrotu do zdrowia,
  d. działalność umożliwiająca chorym podejmowanie pracy zawodowej.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  a. prowadzenie banku informacji o metodach i możliwościach leczenia konsekwencji po urazach rdzenia kręgowego,
  b. udzielenie pomocy finansowej umożliwiającej kompleksową rehabilitację,
  c. współpracę ze środkami masowego przekazu w celu propagowania nowych metod leczenia i usprawnienia ruchowego,
  d. współpracę z krajowymi, zagranicznymi międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i założeniach statutowych,
  e. prowadzenie działalności w sferze działań zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  f. przeznaczanie środków na utrzymanie i rozwój ośrodków rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego.

  Informacje dodatkowe:

  Neurorehabilitacja, www.aksonaxis.org.pl/neurorehabilitacja.html

  Konsultacje, www.aksonaxis.org.pl/konsultacje.html

  Rejestracja i informacja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 12.00, z wyjątkiem środy.

  Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00


  « powrót
 • Koalicja w mediach