• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Schorzeniami Neurologicznymi Chmurka

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Dygasińskiegoc 25

  kod: 30-820 Kraków

  telefon: 12 637 35 23

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie_chmurka@poczta.onet.pl, www.chmurka.org.pl

  KRS 0000073918

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest :
  1. pomoc finansowa, rzeczowa i organizacyjna dla wspierania działalności Zespołu Szkół nr 11 dla dzieci niepełnosprawnych, Członków Stowarzyszenia i Członków ich rodzin.

  Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. gromadzenie funduszy z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdów i pobytu osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i osób dorosłych), na turnusach rehabilitacyjno – wypoczynkowych, „Zielonych Szkołach:, oraz półkoloniach,
  2. pomoc w organizowaniu rehabilitacji i nauczania osób niepełnosprawnych ( dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
  3. organizowanie imprez charytatywnych,
  4. współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami o podobnych celach w kraju i zagranicą,
  5. prowadzenie działań integracyjnych i aktywizacyjnych wyrównujących szanse, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych,
  6. promocja i organizacja wolontariatu.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach