• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Gen. Władysława Andersa 187

  kod: 58-304 Wałbrzych

  telefon: 74 841 54 53, 606 97 19 83

  fax: 74 841 54 53

  e-mail: dson-walbrzych@wp.pl, www.dson.free.ngo.pl

  KRS 0000068261

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych m.in.poprzez organizowanie działalności kulturalnej,sportowej, turystycznej, oświatowej.
  2. Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
  3. Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień związanych m.in. z integracją europejską, ochroną środowiska, przeciwdziałania patologiom społecznym związanym z narkomanią, alkoholizmem.
  4. Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
  5. Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
  6. Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych.

  Cele swoje realizuje w szczególności poprzez:
  1. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, jak i specjalnej, placówkami służby zdrowia oraz innymi organizacjami o podobnym profilu działania;
  2. Organizowanie pomocy i samopomocy codziennej w sprawach życiowych;
  3. Organizowanie działań zmierzających do integracji członków jak też przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, bezwartościowości osamotnieniu i bezradności;
  4. Inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych mających na celu w szczególności zapobieganie tak często spotykanej ostatnio patologii;
  5. Dotarcie wszelkimi sposobami prawem dozwolonych do osób niepełnosprawnych;
  6. Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, prowadzenie integracyjnych placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach