• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Integrujące Stowarzyszenie Jeden Świat im. prof. Zbigniewa Religi

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Konwaliowa 3 lok A

  kod: 15-674 Białystok

  telefon: 510026345, 504694688, 501847070

  fax:

  e-mail: jeden.swiat@gmail.com, www.jedenswiat.org

  KRS 0000144665

  Opis i zakres działalności:

  Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
  1. Podstawowym celem naszego Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz poprawy zdrowia dla lepszego rozwoju i integracji w środowisku dzieci, młodzieży, osób specjalnej troski i ich integracji w społeczeństwie.
  2. Dla realizacji powyższego celu podstawowego Stowarzyszenie przewiduje:
  a. inicjowanie i kontrolę społeczna nad realizacją konstytucyjnych obowiązków Państwa w zakresie koniecznej pomocy osobom dotkniętym niepełnosprawnością (zwłaszcza dzieciom) i ich rodzin.
  b. inspirowanie tworzenia specjalistycznych dla terapii, edukacji i rehabilitacji schorzeń wymagających długotrwałych procesów integracyjnych.
  c. tworzenie własnych ośrodków badawczych, lecznico-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych na miarę posiadanych i możliwych do uzyskania środków finansowych.
  d. prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie popularyzacji wiedzy o przyczynach niepełnosprawności dzieci i młodzieży.
  e. udzielanie pomocy doradczej, prawnej, organizacyjnej i finansowej zrzeszonym członkom, w ramach posiadanych możliwości i na zasadach ustanowionych regulaminom wewnętrznym.
  f. prowadzanie placówek wypoczynku letniego i zimowego.
  g. podejmowanie innych działań zmierzających do osiągnięcia zamierzonego celu, w ramach obowiązującego prawa.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach