• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Brodzińskiego 4

  kod: 41-800 Zabrze

  telefon: 608 445 619, 601 418 425

  fax:

  e-mail: ptl@ptlzg.eu, www.ptlzg.eu

  KRS 0000049628

  Opis i zakres działalności:

  Celami statutowymi Towarzystwa są:
  a. Sprawowanie opieki nad laryngektomowanymi, udzielanie im wszechstronnej pomocy medycznej i socjalnej,
  b. Reprezentowanie interesów członków wobec władz państwowych, organów samorządowych i organizacji społecznych,
  c. Ochrona interesów laryngektomowanych w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.

  Osoby laryngektomowane i członkowie ich rodzin są głównymi odbiorcami działalności Towarzystwa w zakresie pomocy w przystosowaniu się do nowych warunków życia po utracie głosu i mowy poprzez:
  a. organizowanie turnusów rehabilitacji głosu i mowy, reedukacji, rekonwalescencji i wypoczynku,
  b. opiekę nad ludźmi chorymi przed i po operacji oraz współpracę z rodzinami,
  c. poszukiwanie najlepszych sposobów dostosowania społecznego członków Towarzystwa,
  d. udzielanie pomocy w pozyskiwaniu różnego rodzaju akcesoriów i sprzętu pomocniczego,
  e. wydawanie informatorów, poradników, czasopism i innych materiałów dla członków Towarzystwa oraz propagowanie jego działalności w całym społeczeństwie poprzez regionalne i ogólnopolskie środki przekazu,
  e. organizowanie spotkań, konferencji, imprez kulturalnych i sportowych,
  f. o współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach i zadaniach,
  g. pozyskiwanie opiekunów i sponsorów spośród instytucji

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach