• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Przystań"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Tysiąclecia 43

  kod: 33-380 Krynica Zdrój

  telefon: 664 735 977

  fax:

  e-mail: krprzystan@poczta.fm, www.infoservice.net.pl/przystan/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

  KRS 0000154439

  Opis i zakres działalności:

  Celem działalności Stowarzyszenia jest niesienie pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną oraz ich rodzinom lub opiekunom

  Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez: Organizowanie oraz prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, leczniczej, edukacyjnej, kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych.

  1. Organizowanie pomocy prawnej, materialnej, lekarskiej itd. dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów.
  2. Prowadzenia szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych
  3. Prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.
  4. Inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych.

  Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:

  1. Zrzesza rodziców dzieci niepełnosprawnych, opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne i osoby uznające celowość współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych.
  2. Zakłada i prowadzi placówki oświatowe, rehabilitacyjne, warsztaty terapii zajęciowej, grupy wsparcia oraz ośrodki pobytowo - opiekuńcze, zwane dalej: placówkami.
  3. Organizuje bazę lokalową i materialną dla prowadzonych placówek.
  4. Gromadzi i propaguje informacje i doświadczenia wypływające z prowadzenia placówek.
  5. Organizuje współdziałanie i współpracę rodziców, opiekunów, kadry oraz pracowników na rzecz funkcjonowania wyżej wymienionych placówek.
  6. Współpracuje z samorządami, władzami publicznymi, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność na rzecz:
  a. sprawności psychoruchowej oraz kultury czasu wolnego
  b. przeciwdziałania patologiom społecznym
  c. pomocy społecznej
  d. budownictwa obiektów rekreacyjnych, oświatowych, opiekuńczych i ich wyposażania.

  Dla poparcia swej działalności Stowarzyszenie może zabiegać o patronat i wszelkiego rodzaju pomocy ze strony, samorządów, instytucji publicznych i prywatnych.
  2. Prowadzenia szkolenia kadr oraz rodzin pod kątem rehabilitacji i edukacji osób niepełnosprawnych
  3. Prowadzenie działalności informacyjno- edukacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych.
  4. Inspirowanie i popieranie badań naukowych sprzyjających postępowi w dziedzinie rehabilitacji psychofizycznej i adaptacji społecznej osób niepełnosprawnych.
  Dla poparcia swej działalności Stowarzyszenie może zabiegać o patronat i wszelkiego rodzaju pomocy ze strony, samorządów, instytucji publicznych i prywatnych.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność, www.infoservice.net.pl/przystan/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3


  « powrót
 • Koalicja w mediach