• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  eSMail Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby ze stwardnieniem rozsianym

  Kontakt:

  ul. Józefa Piłsudskiego 5 lok. 7,

  kod: 69-100 Słubice

  telefon: 607 769 172

  fax:

  e-mail: nomisaga@tlen.pl, www.esmail.org.pl

  KRS 0000289506

  Opis i zakres działalności:

  Cel i sposoby realizacji
  1. Celem Stowarzyszenia jest niesienie nieodpłatnej pomocy chorym na SM
  2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
  - organizowanie spotkań dla chorych oraz członków ich rodzin
  - organizowanie zajęć rehabilitacyjnych w mieście i na obozach rehabilitacyjnych
  - prowadzenie działalności popularyzatorskiej informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych.
  - organizowanie samopomocy członkowskiej, mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.
  - inicjowanie i uczestnictwo w pracach badawczych, legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym.
  - udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób ze
  stwardnieniem rozsianym.
  - współpracę z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach