• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Różana 4

  kod: 62-010 Pobiedziska

  telefon: 61 8154 488, 61 8153 445 wew.8, 666 848 607

  fax:

  e-mail: kontakt@stow-pobiedziska.pl, www.stow-pobiedziska.dzialamyrazem.pl

  KRS 0000132851

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach Ŝycia dzieciom i młodzieŜy niepełnosprawnej.

  Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
  1. czuwanie nad przestrzeganiem praw osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza dzieci i młodzieŜy,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych;
  3. aktywne popieranie budowy i rozwoju ośrodków szkolno-rehabilitacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i leczniczych dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej;
  4. inicjowanie i rozwijanie form integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagowanie odpowiedniego stosunku do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i do nich samych;
  5. organizowanie wypoczynku, rekreacji i rehabilitacji dla osób objętych opieką Stowarzyszenia,
  6. rozwijanie ruchu samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzieŜ niepełnosprawną;
  7. pobudzanie ofiarności publicznej, gromadzenie środków dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  8. prowadzenie działalności wydawniczej,
  9. prowadzenie zajęć terapeutycznych

  Informacje dodatkowe:

  Działania Stowarzyszenia, www.stow-pobiedziska.dzialamyrazem.pl/index.php?page=dzialania


  « powrót
 • Koalicja w mediach