• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Jasnogórska 36

  kod: 42-200 Częstochowa

  telefon: 500 670 313

  fax:

  e-mail: biuro@spdrazem.org, www.spdrazem.org

  KRS 0000042118

  Opis i zakres działalności:

  Cele Stowarzyszenia są następujące:
  1. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ruchowo:– pomoc merytoryczna osobom niepełnosprawnym ruchowo, rodzinom i opiekunom prawnym tych osób,
  – organizowanie rehabilitacji medycznej i społecznej
  – organizowanie banku informacji na temat schorzeń narządów ruchu,
  – ochrona i promocja zdrowia, poprawa kondycji fizycznej
  – nauka, edukacja i wychowanie osób niepełnosprawnych,
  – organizowanie różnych form działalności kulturalnej i artystycznej,
  – integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku, z ich zdrowymi rówieśnikami,
  – propagowanie odpowiedniego stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
  2. prowadzenie działalności charytatywnej, w tym prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów,
  3. organizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji,, terapii, imprez kulturalnych i oświatowych, wycieczek krajoznawczych, wypoczynku, turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
  4. organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynkowo-rehabilitacyjno-leczniczych,
  5. wspieranie i promowanie twórczości artystycznej dzieci oraz jej prezentacja w różnych formach,
  6. promocja zdrowego stylu życia, ochrony środowiska i ekologii,
  7. współdziałanie z administracją rządową, samorządową, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie zadań zleconych w dziedzinie rehabilitacji, terapii, szkoleń, turnusów.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach