• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Integracyjne Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin "Tacy Sami"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Traugutta 40

  kod: 98-300 Wieluń

  telefon: 509023932

  fax:

  e-mail: tacysami1@op.pl, www.tacysami-wielun.pl

  KRS 0000220682

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji i kultury, w tym m. in.
  1. Stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez: odpowiednią opiekę, leczenie, usprawnianie i edukację, uczestnictwo w kulturze, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, krzewienie idei samopomocy.
  2. Organizowanie placówek opiekuńczych, ośrodków wsparcia.
  3. Inicjowanie wzajemnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych.
  4. Stwarzanie warunków do samokształcenia członków Stowarzyszenia.
  5. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy na temat integracji i pomocy niepełnosprawnym oraz kształcenie osób zainteresowanych tą problematyką.
  6. Promocja terapii i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
  1. Organizowanie turnusów.
  2. Organizowanie warsztatów.
  3. Prowadzenie lub wspieranie klubów, grup wsparcia, pracowni.
  4. Poradnictwo dla osób indywidualnych, stowarzyszeń i instytucji.
  5. Propagowanie wzorców pomocy profesjonalnej o wysokich walorach etycznych, poprzez wykłady, seminaria, konferencje i inne.
  6. Projektowanie i produkcja pomocy terapeutycznych.
  7. Wydawanie publikacji.
  8. Rzecznictwo w zakresie ochrony praw.
  9. Prowadzenie działalności gospodarczej.
  10. I inne działania.

  Stowarzyszenie współpracuje z:
  1. Organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w kraju i zagranicą.
  2. Organizacjami profesjonalistów.
  3. Placówkami służby zdrowia, oświaty, naukowymi oraz pomocy społecznej i kultury.
  4. Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. Przedsiębiorstwami prywatnymi i państwowymi.
  6. Oraz innymi.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi działalność terapeutyczną:
  1. Hipoterapia
  2. Socjoterapia


  « powrót
 • Koalicja w mediach