• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo Przyłącz się do nas

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Północna 18, Bramki

  kod: 05-870 Błonie

  telefon: 606 596 418

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie@kswi.org.pl, www.kswi.org.pl

  KRS 0000051970

  Opis i zakres działalności:

  Cele Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo Przyłącz się do nas:

  1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie form pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo
  2. Prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej.
  3. Organizowanie spotkań okolicznościowych dla osób niepełnosprawnych ,niezaradnych życiowo i ich rodzin.
  4. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i założeniach statutowych .
  5. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia
  6. Współpraca we wspieraniu osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo z organizacjami pozarządowymi , instytucjami rządowymi i samorządowymi .
  7. Przynależność do krajowych organizacji inwalidzkich
  8. Organizowanie spotkań integracyjnych i szkoleń celem poszukiwania nowych form i /doskonalenie/ wsparcia osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo.
  9. Organizowanie spotkań turystycznych i sportowo- rekreacyjnych.

  Działalność Stowarzyszenia ma na celu:

  1. Pracę w zakresie tworzenia i rozwijania różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnym życiowo
  a/ organizowanie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym intelektualnie , fizycznie , z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionym od alkoholu i narkotyków ,bezrobotnym, bezdomnym i innym grupom osób o ograniczonej zdolności radzenia sobie samemu.
  2. Zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niezaradnych życiowo i niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania
  a/ działalność związana z przystosowaniem zawodowym osób wymienionych w punkcie 1. lit . a
  b/ wspieranie inicjatyw społecznych w celu poprawy sytuacji grup społecznych wymienionych w punkcie 1
  3. Rozwój i wspieranie różnych metod rehabilitacji
  4. Prowadzenie schroniska turystycznego
  5. Działalność gastronomiczną prowadzoną w punktach sprzedaży małej gastronomii
  6. Organizowanie i prowadzenie imprez sportowych
  7. Prowadzenie działalności rekreacyjnej
  8. Wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego i sportowego

  Informacje dodatkowe:

  Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo Przyłącz się do nas prowadzi placówki:

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Bramkach
  Bramki, ul. Północna 18
  05-870 Błonie
  Powiat Warszawski Zachodni
  (woj. mazowieckie)
  tel: 22 725-60-66, 725-61-27
  sdslubiec@kswi.org.pl

  Warsztat Terapii Zajęciowej w Czubinie
  Czubin 13
  05-840 Brwinów
  Powiat Pruszkowski
  (woj. mazowieckie)
  tel/fax.22 729-57–53
  wtzczubin@kswi.org.pl

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu
  Łubiec 45
  05-084 Leszno
  Powiat Warszawski Zachodni
  (woj. mazowieckie)
  tel: (022) 725-80-34
  sdslubiec@kswi.org.pl

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie
  Czubin 13
  05-840 Brwinów
  Powiat Pruszkowski
  (woj. mazowieckie)
  tel. (022) 729-69–03
  sdsczubin@kswi.org.pl

  Stowarzyszenie jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach