• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kolejowa 30 A

  kod: 39-200 Dębica

  telefon: 14 681 16 14

  fax:

  e-mail: radosc@radosc.debica.pl, www.radosc.debica.pl

  KRS 0000008843

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych tak umysłowo, jak i ruchowo, oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

  Cele te realizowane są poprzez:
  1. Działania mające na celu zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, lecznictwa, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej
  2. Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom niepełnosprawnym, oraz ich rodzicom
  3. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej,z Kościołem Katolickim, organizacjami społecznymi, a także placówkami i osobami fizycznymi w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
  4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych
  5. Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin
  6. Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie wzajemnych postaw
  7. Udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym, jak również gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na leczenie, opiekę, rehabilitację i wypoczynek w/w osób
  8. Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
  9. Wspieranie osób bezrobotnych niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy na otwartym rynku pracy
  10. Współpracę z lokalnymi władzami, instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej. Współpracę z mediami celu tworzenia pozytywnego klimatu wokół organizacji, popularyzowania działań Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych, przybliżania problemów podopiecznych środowisku osób zdrowych. Współpraca ta obejmuje:

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi następujące placówki:

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dębicy
  ul. Sienkiewicza 6A
  39-200 Dębica
  tel: 14 682 55 00
  e-mail. wtzdebica@radosc.debica.pl

  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bobrowej Woli
  ul. Bobrowa Wola 22
  39-204 Żyraków
  tel: 14 682 09 88
  e-mail. wtzbobrowawola@radosc.debica.pl

  Zakład Aktywności Zawodowej
  ul. Wola Żyrakowska 80 b
  39-204 Żyraków
  tel: 14 681 86 58
  e-mail. zaz@radosc.debica.pl

  Ośrodek Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej „RADOŚĆ”
  ul. Korzeniów 77
  39-203 Nagoszyn
  e-mail. oasiz@radosc.debica.pl
  tel: 14 681 24 91


  « powrót
 • Koalicja w mediach