• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Laszczyny 75A

  kod: 37-306 Grodzisko Dolne

  telefon: 17 243 69 26

  fax: 17 243 69 26

  e-mail: orew@orew.com.pl, www.orew.com.pl

  KRS 0000031018

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest organizowanie się rodziców dzieci niepełnosprawnych i ich współdziałanie w kształceniu właściwych warunków wszechstronnego rozwoju tych dzieci , organizowanie i prowadzenie jednostek , placówek oświatowo – wychowawczych oraz podejmowanie innych różnych działań na rzecz wychowania kultury i oświaty lokalnej społeczności.

  Cele swoje Stowarzyszenie realizuje przez:

  1. Udzielanie rodzicom dzieci niepełnosprawnych pomocy w pełnej realizacji stojących przed nimi zadań rodzicielskich.
  2. Współdziałanie z organami organizacji państwowej, szczególnie ze szkołami, przedszkolami, placówkami opieki zdrowotnej, zakładami pracy i organizacjami społecznymi w celu uzyskania pomocy dotyczącej leczenia , procesu rehabilitacji i nauczaniu dzieci niepełnosprawnych poprzez pomoc finansową ,organizowanie placówek leczniczych, a także systemu indywidualnego nauczania.
  3. Inicjowanie i inspirowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej nad dziećmi Niepełnosprawnymi, a w szczególności nad tymi , których domy rodzinne tej opieki zapewnić nie mogą.
  4. Organizowanie i prowadzenie w miarę własnych możliwości placówek oświatowych, rehabilitacyjnych oraz rewalidacyjno – wychowawczych
  5. Propagowanie wśród społeczeństwa odpowiedniego stosunku do spraw dziecka kalekiego i upośledzonego, i zapobieganie w ten sposób jego krzywdzie.
  6. Współdziałanie z instytucjami specjalistycznymi w zakresie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.
  7. Organizowanie i prowadzenie innych form działalności leczniczo –rehabilitacyjnej oraz podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie korzystnych warunków prawidłowego rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach