• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Niewidomym i Słabo Widzącym Absolwentom Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach “BYĆ POTRZEBNYM”

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Pl. Przemysława 9

  kod: 62-005 Owińska

  telefon: 602 727 066, 603 812 675, 609 493 658

  fax:

  e-mail: biuro@niewidomi.org.pl, krzysztof@niewidomi.org.pl, karolina@niewidomi.org.pl, zygmunt@niewidomi.org.pl, www.niewidomi.org.pl

  KRS 0000183767

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
  a. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających aktywnemu uczestniczeniu w życiu społecznym ludzi z uszkodzonym zmysłem wzroku,
  b. wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących takie działania,
  c. skupianie absolwentów, nauczycieli dla utrzymania i stałego pogłębiania więzi koleżeńskiej,
  d. organizowanie pomocy naukowo - technicznej i samokształceniowej dla osób niewidomych,
  e. promocję i popieranie twórczości naukowo - technicznej dla osób z dysfunkcjami wzroku,
  f. promocja i propagowanie osiągnięć osób z uszkodzonym wzrokiem.

  Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
  a. organizowanie spotkań towarzyskich i zjazdów absolwentów,
  b. imprez kulturalnych, oświatowych, wycieczek itp.,
  c. uczestniczenie w imprezach organizowanych przez szkołę bądź internat Ośrodka,
  d. współpraca z Dyrekcją Ośrodka, Radą Pedagogiczną ,Radą Rodziców,
  e. współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami, organami administracji państwowej i samorządowej,
  f. prowadzenie działalności gospodarczej,
  g. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków celem zwiększenia możliwości znalezienia przez nich zatrudnienia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach