• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja im. Joanny Bednarczyk

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Olimpijska 5A/11

  kod: 94-043 Łódź

  telefon: 42 686 43 38, 607 22 10 83

  fax: 42 686 43 38

  e-mail: fundacja.asbe@wp.pl, www.asbe.pl

  KRS 0000223475

  Opis i zakres działalności:

  Celami działania fundacji są między innymi:
  1. pomoc materialna, prawna, psychologiczna i społeczna ludziom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  2. działania na rzecz adaptacji wychowanków domów dziecka do samodzielnego życia.
  3. inicjowanie i wspieranie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczeństwem

  Cele fundacji są realizowane poprzez:
  1. tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletniej młodzieży z domów dziecka, celem ułatwienia im adaptacji do samodzielnego życia
  2. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środków wsparcia dla niepełnosprawnych i ich rodzin
  3. podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, organizowanie zbiórek pieniężnych, organizowanie drobnych loterii fantowych, aukcji, licytacji, wernisaży oraz różnych innych działań sprzyjających celom statutowym fundacji.
  4. propagowanie idei wolontariatu w zakresie realizacji celów fundacji
  5. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach