• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Ratownik Górniczy"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Kraszewskiego 5

  kod: 43-602 Jaworzno

  telefon: 32 660 02 79, 692 062 606

  fax: 32 660 02 79

  e-mail: poczta@fundacjarg.org.pl, www.fundacjarg.org.pl

  KRS 0000270272

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest wspieranie działalności dążącej do wyrównywania szans wszystkich ludzi, a szczególnie osób niepełnosprawnych w obszarze nauki, kultury, sportu i rekreacji oraz zawodowym.

  Fundacja realizuje swoje cele przez:
  1. wspieranie działalności osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw;
  2. tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
  3. zwiększenie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;
  4. wspomaganie inicjatyw zmierzających do dostosowania istniejącej infrastruktury do wymogów korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne;
  5. organizowanie zbiórek i kwest na rzecz ludzi niepełnosprawnych;
  6. popieranie budownictwa dostosowanego dla osób niepełnosprawnych;
  7. udzielanie pomocy niepełnosprawnym, ich rodzinom i przyjaciołom;
  8. zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych;
  9. edukacja społeczna oparta na zasadach integracji, w tym tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych;
  10. inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych;
  11. organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń;
  12. wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji;
  13. organizowanie lokalnych sieci grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim;
  14. wspieranie finansowe i materialne osób niepełnosprawnych;
  15. projektowanie i wdrażanie sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym;
  16. integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych w celu obrony ich praw i interesów;
  17. współprace z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się zagadnieniem wyrównywania szans osób niepełnosprawnych ruchowo.

  Informacje dodatkowe:

  Więcej o działalności Fundacji: www.fundacjarg.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=31


  « powrót
 • Koalicja w mediach