• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dobrym Mieście

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby upośledzone umysłowo

  Kontakt:

  ul. Garnizonowa 20

  kod: 11-040 Dobre Miasto

  telefon: 89 6153747

  fax: 89 6153747

  e-mail: zk.dobremiasto@psouu.org.pl

  KRS 0000334982

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz ich rodzin.

  Misją jest:
  1. dbanie o godność ludzką, miejsce w rodzinie i wśród innych ludzi oraz szczęście osób z upośledzeniem umysłowym,
  2. wspieranie rodzin, aby były one w stanie sprostać sytuacjom, które pociąga za sobą fakt urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym.

  Informacje dodatkowe:

  Placówki, www.psouu.free.ngo.pl/placowki.html


  « powrót
 • Koalicja w mediach