• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji " KATARYNKA "

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niewidome i słabowidzące

  Kontakt:

  ul. Przyjaźni 55/16

  kod: 53-030 Wrocław

  telefon: 507 008 813, 661 027 914, 725 211 301

  fax:

  e-mail: fundacja.katarynka@gmail.com www.fundacjakatarynka.org

  KRS 0000357560

  Opis i zakres działalności:

  Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi życia kulturalnego, oraz promocja turystyki i aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowywania szeroko pojętych dóbr kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych i niedowidzących.

  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans tych osób i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury, dostępie do sztuki i wszelkich przejawów artystycznej myśli twórczej;
  2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans tych osób i ich rodzin w dostępie do obiektów użyteczności publicznej ( muzeów, teatrów, urzędów, obiektów sakralnych, zabytkowych itp. );
  3. działania związane z ochroną dóbr kultury, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  4. działania edukacyjne, przejawiające się w organizacji szkoleń, paneli dyskusyjnych, akcji informacyjnych, wykładów, odczytów i prelekcji;
  5. promocję działań artystycznych, propagowanie turystyki i aktywnego wypoczynku;
  6. działania w zakresie ochrony zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych;
  7. propagowanie i ochronę praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  9. wspieranie techniczne, szkoleniowo-informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych i innych jednostek zajmujących się działalnością o tożsamym lub zbliżonym charakterze.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach