• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Opoka Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Ptzyjaciół

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wenedów 15D/3,

  kod: 75-847 Koszalin

  telefon: 664 006 654

  fax:

  e-mail: stowarzyszenieopoka@gmail.com, www.opoka.koszalin.pl

  KRS 0000042522

  Opis i zakres działalności:

  Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy:
  1. pełna integracja osób niepełnosprawnych w środowisku w którym przebywają,
  2. propagowanie idei zrozumienia, życzliwości i wzajemnej pomocy,
  3. niesienie osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, pomocy organizacyjnej, moralnej, duchowej, oświatowo-wychowawczej, prawnej, medycznej i w miarę możliwości charytatywnej,
  4. wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenie infrastruktury rehabilitacyjno- socjalnej.

  Do realizacji swych celów Stowarzyszenie dąży, w szczególności poprzez:
  1. tworzenie Grup Wzajemnej Pomocy,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalnej,
  3. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych,
  4. dążenie do tworzenia fundacji wspierających cele Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie interwencji w interesie osób objętych działalnością Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach