• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja L'Arche

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Śledziejowice 336

  kod: 32-020 Wieliczka

  telefon: 12 288 24 70

  fax: 12 288 24 70

  e-mail: sledziejowice@larche.org.pl, www.larche.org.pl

  KRS 0000054452

  Opis i zakres działalności:

  Cele statutowe Fundacji L'Arche:

  Celem Fundacji jest świadczenie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności poprzez zakładanie i utrzymywanie ośrodków umożliwiających życie we wspólnocie o charakterze rodzinnym, rozwój indywidualny we wszystkich płaszczyznach, organizowanie pracy stosownej do ich możliwości oraz ochronę i promocję zdrowia polegającą na organizowaniu opieki medycznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – w oparciu o zasady Karty L’Arche

  Fundacja realizuje swój cel poprzez :
  1. tworzenie i utrzymywanie niewielkich domów – wspólnot typu rodzinnego, skupiających osoby upośledzone , asystentów i wolontariuszy
  2. promowanie i rozwijanie idei wolontariatu
  3. organizowanie warsztatów pracy,
  4. prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą
  5. rehabilitację i współpracę ze specjalistami (m.in. lekarz, psycholog, doradca zawodowy )
  6. budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, organizacjami a także kontakty ze środowiskiem sąsiedzkim,
  7. tworzenie kręgu przyjaciół,
  8. oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej ( m.in. poprzez kampanie informacyjno promocyjne),
  9. współpracę z innymi instytucjami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji.
  10. działalność edukacyjno – szkoleniowa i usługi doradcze związane problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji
  11. organizowanie konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów i seminariów
  12. działalność wydawniczą związana problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji
  13. wspieranie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
  14. tworzenie nowych i doskonalenie istniejących instrumentów zwiększających możliwości osób niepełnosprawnych
  15. wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzin
  16. prowadzenie i wspomaganie badań naukowych związanych problemowo z obszarami zainteresowań Fundacji
  17. prowadzenie działalności rolniczej.

  Informacje dodatkowe:

  Prowadzone ośrodki przez Fundację L'Arche:

  Wspólnoty, www.larche.org.pl/wspolnoty.html

  Wspólnota w Śledziejowicach

  32-020 Wieliczka
  Śledziejowice 83
  tel/fax: +48 12 288 24 70
  sledziejowice@larche.org.pl

  Wspólnota w Poznaniu

  ul. Polańska 13a
  61-614 Poznań
  tel./fax: +48 61 825 62 00
  poznan@larche.org.pl

  Wspólnota we Wrocławiu

  ul. Jutrosińska 29
  51-124 Wrocław
  tel.: +48 71 325 68 23
  wroclaw@larche.org.pl

  Wspólnota w Warszawie (projekt)

  ul. Parkowa 13/17/142
  00-759 Warszawa
  Tel: 502 182 819
  warszawa@larche.org.pl

  Domy, www.poznan.larche.org.pl/domy.html

  Warsztat, www.poznan.larche.org.pl/warsztat.html

  Fundacja jest członkiem Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością


  « powrót
 • Koalicja w mediach