• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych „FIONA”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Narcyzowa 7

  kod: 63-004 Tulce

  telefon: 697 71 72 91

  fax:

  e-mail: kontakt@fundacja-fiona.org.pl, www.fundacja-fiona.org.pl

  KRS 0000330288

  Opis i zakres działalności:

  Celami działania Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

  Nasze cele realizujemy poprzez działalność statutową, która obejmuje między innymi:
  - inspirowanie, wspomaganie oraz prowadzenie działań w zakresie szeroko rozumianej integracji osób niepełnosprawnych, autystycznych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  - organizowanie oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych połączonych z elementami wypoczynku, celem poprawy psychofizycznej sprawności oraz rozwijania umiejętności społecznych uczestników,
  - rozwijanie i wspieranie zainteresowań sprzyjających integracji,
  - prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz sportowych sprzyjających integracji różnych środowisk
  - promocję i organizację wolontariatu,
  - organizowanie i prowadzenie szkoleń, spotkań, seminariów informacyjnych, warsztatowych, konferencji, obozów, wystaw, imprez, akcji promocyjnych i informacyjnych.

  Informacje dodatkowe:

  Projekty, www.fundacja-fiona.org.pl/projekty.php


  « powrót
 • Koalicja w mediach