• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Ośrodek”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. T. Kościuszki 25

  kod: 67–400 Wschowa

  telefon: 65 540 18 74, 65 540 18 76

  fax:

  e-mail: naszosrodek@wp.pl, www.sosw.wschowa.com.pl

  KRS 0000260966

  Opis i zakres działalności:

  Celem działania Stowarzyszenia jest:
  1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz bazy Ośrodka.
  2. Promocja Ośrodka w powiecie wschowskim oraz poza nim.
  3. Gromadzenie środków materialnych ze składek członkowskich, dotacji i darowizn i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Stowarzyszenia.
  4. Rehabilitacja i wspieranie wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie szkoleń, imprez, obozów, kursów edukacyjnych, wycieczek oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
  2. Pomoc w organizacji imprez sportowych i kulturalnych.
  3. Działalność na rzecz upowszechniania ekoturystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
  4. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia.
  5. Współpracę z UKS „Olimp” i UKS „Błyskawica” oraz Sekcją Olimpiad Specjalnych „Zdobywcy”.
  6. Współpracę z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną
  7. Współdziałanie z organizacjami państwowymi, zakładami pracy, samorządem lokalnym i innymi organizacjami społecznymi w celu realizacji zadań statutowych
  8. Podejmowanie innych czynności zgodnych z przepisami prawa zmierzających do
  realizacji celów statutowych.
  9. Podejmowanie działań z zakresu rehabilitacji i wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach