• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Fundacja Niepełnosprawnych "SANUS"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wierzbowa 7

  kod: 14-100 Ostróda

  telefon: 665 555 790

  fax: 89 646 31 33

  e-mail: kontakt@sanus.anivo.pl, www.sanus.anivo.pl

  KRS 0000026673

  Opis i zakres działalności:

  Celami Fundacji są:
  1. działanie na rzecz tworzenia ośrodków rekreacji, wypoczynku i rehabilitacji pozamedycznej,
  2. pomoc materialna niepełnosprawnym,
  3. pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej - uczącej się.

  Fundacja realizuje swoje cele przez:
  1.utworzenie ośrodka z przystosowaniem na turnusy szkoleniowo -rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych,
  2.organizowanie i prowadzenie różnych form działalności integracyjnej, wymiana doświadczeń w zakresie organizacji życia w środowisku,
  3.prowadzenie działalności oświatowo - kulturalnej, tworzenie warunków do odpoczynku,
  4.prowadzenie turnusów szkoleniowo - rekreacyjnych w ramach integracji środowiska,
  5.tworzenie i rozwijanie działalności wydawniczej i poligraficznej za pośrednictwem środków przekazu,
  6.współpraca z ośrodkami i organizacjami służącymi niepełnosprawnym w realizacji celów Fundacji,
  7.prowadzenie działalności dochodowo-gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach