• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Evviva L`Arte

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Rzeźnicza 20/68

  kod: 31-540 Kraków

  telefon: 607 763 816

  fax:

  e-mail: evvivalarte_krakow@o2.pl, www.evviva-l-arte.pl

  KRS 0000279492

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest działanie o charakterze integracyjnym różnych grup społecznych
  w tym osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Tworzenie form do propagowania sztuki:
  a. festiwal form teatralnych i plastycznych,
  b. plenery integracyjne,
  c. miejsca wystawowe, galerie.

  2. Prowadzenie działalności w zakresie:
  a. opieki społecznej,
  b. ochrony zdrowia,
  c. profilaktyki i rehabilitacji,
  d. kultury fizycznej i sportu.

  3. Aktywizację zawodową różnych grup społecznych, w tym osób niepełnosprawnych.
  4. Prowadzenie różnorodnych usług miedzy innymi w formie placówek pobytu dziennego i całodobowego.
  5. Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami oraz jednostkami o podobnym profilu działania.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach