• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Rzeszowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych SOLIS RADIUS w Rzeszowie

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby z autyzmem

  Kontakt:

  ul. Saska 56

  kod: 35-630 Rzeszów

  telefon: 691 587 945

  fax:

  e-mail: biuro@solisradius.pl, www.solisradius.pl

  KRS 0000043032

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest:
  1. realizowanie programu kompleksowej rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym, opartej na wczesnej diagnostyce i wczesnej terapii zaburzeń neurologicznych i ruchowych;
  2. kontynuacja tej terapii i rehabilitacji u osób w wieku późniejszym;
  3. wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych wymienionych w pkt 1 i 2.
  4. świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz opieka i pielęgnacja osób przewlekle chorych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1. Prowadzenie działalności informacyjnej, służącej upowszechnianiu wiedzy o metodach i formach pomocy osobom niepełnosprawnym i autystycznym.
  2. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych, placówek związanych z leczeniem i rehabilitacją osób niepełnosprawnych i autystycznych.
  3. Prowadzenie dla rodzin osób niepełnosprawnych i autystycznych poradnictwa.
  4. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, związanej z problemami rehabilitacji dzieci w wieku rozwojowym i osób w wieku późniejszym.
  5. Dotowanie szkolenia specjalistycznego kadry medycznej i terapeutycznej.
  6. Wspieranie innych form działalności mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i autystycznym.
  7. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia, oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami i osobami fizycznymi, wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
  8. Gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.

  Informacje dodatkowe:

  Działalność Stowarzyszenia, www.solisradius.pl/dzialalnosc.php


  « powrót
 • Koalicja w mediach