• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OKNO” w Dąbrowie Biskupiej

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Topolowa 2

  kod: 88-133 Dąbrowa Biskupia

  telefon: 692 430 161

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie@naszeokno.pl, www.naszeokno.pl

  KRS 0000215237

  Opis i zakres działalności:

  Cele Stowarzyszenia:
  1. zrzeszanie osób niepełnosprawnych dla rozwijania działalności kulturalno – oświatowej i sportowo - rekreacyjnej,
  2. organizowanie różnych form kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych spędzania wolnego czasu wśród osób niepełnosprawnych,
  3. wyzwalanie inicjatyw w kierunku zwiększania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i kulturalnym,
  4. kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi sprawnych i niepełnosprawnych,
  5 rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.

  Stowarzyszenie swoje cele realizuje m.in. poprzez:
  1. organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do profilaktyki i rehabilitacji niepełnosprawności,
  2. organizowanie czynnego wypoczynku połączonego z leczeniem i działalnością oświatową,
  3. budzenie i pogłębianie wrażliwości różnych środowisk społecznych na rzecz zrozumienia losu osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz wszechstronnej pomocy dla nich,
  4. inicjowanie i współdziałanie z różnymi instytucjami m. in. szkołami i władzami samorządowymi w organizowaniu różnych form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  5. prowadzenie świetlic organizujących zajęcia dla osób niepełnosprawnych, bądź w
  ramach świetlic organizowanie takich zajęć,
  6. organizowanie wycieczek, obozów leczniczo – wypoczynkowych, pielgrzymek
  religijnych, oraz kolonii i półkolonii,
  7. udzielanie pomocy prawnej rodzinom osób niepełnosprawnych oraz osobom
  niepełnosprawnym w zakresie dotyczącym ich interesu,
  8. prowadzenie innych form działalności związanej z głównymi celami Stowarzyszenia, określonymi uchwałami władz Stowarzyszenia,
  9. pomoc w organizowaniu grup wsparcia oraz grup samopomocowych,
  10. prowadzenie działalności wydawniczej na własne potrzeby.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach