• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Potrzebujących "POGODNE ŻYCIE"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Wojska Polskiego 7

  kod: 24-100 Puławy

  telefon: 81 886 37 05

  fax:

  e-mail: pogodne-zycie@o2.pl

  KRS 0000260555

  Opis i zakres działalności:

  Cel Stowarzyszenia:
  1. upowszechnianie, promocja i rozwój turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i kultury fizycznej, ochrony środowiska oraz działań proekologicznych,
  2. wyrównywanie szans edukacyjnych i szans na rynku pracy wśród ludzi młodych,
  3. integracja osób niepełnosprawnych oraz osób z terenów wiejskich i narażonych na wykluczenie społeczne,
  4. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Polski i z zagranicy,
  5. niwelowanie różnic edukacyjnych, kulturowych i likwidowanie barier światopoglądowych poprzez wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży,
  6. podtrzymywanie wśród Polonii tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
  7. wspomaganie finansowe lub rzeczowe dzieci i młodzieży oraz pomoc charytatywna innym osobom potrzebującym,
  8. aktywizacja społeczna osób w "jesieni życia", stymulacja rozwoju osobowego, podtrzymywanie sprawności intelektualnej i fizycznej, upowszechnianie praktyki gerontologicznej,
  9. wspieranie i rozwój aktywności lokalnej i wolontariatu,
  10. promowanie województwa lubelskiego,
  11. wspieranie różnych form szkolenia oraz doskonalenia.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach