• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną „Parasol”

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Jagiellońska 79-82

  kod: 82-200 Malbork

  telefon: 55 272-32-42

  fax:

  e-mail: parasol.malbork@op.pl, www.parasol_malbork.republika.pl

  KRS 0000215581

  Opis i zakres działalności:

  Celem Stowarzyszenia jest jest wspomaganie procesów rehabilitacji i szeroko rozumianej rewalidacji dzieci i młodzieży specjalnej troski.

  Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
  1. tworzenie ośrodków wczesnej interwencji pedagogicznej, ognisk rehabilitacyjno- wychowawczych i warsztatów terapii zajęciowej,
  2. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii,
  3. organizowanie szkoleń i konferencji dla pedagogów i rodziców,
  4. dofinansowanie zajęć rewalidacyjnych i terapeutycznych oraz pracy Kółek zainteresowań działających przy Ośrodku,
  5. organizowanie grup wsparcia dla Rodziców,
  6. zbieranie środków finansowych na wspieranie zadań statutowych SOSW,
  7. pomoc w zakupie wyposażenia szkolnego dla dzieci z potrzebujących rodzin (przybory szkolne, odzież),
  8. działalność promocyjno- informacyjna dotycząca zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie
  9. ochronę i promocję zdrowia,
  10. prowadzenie działalności charytatywnej,
  11. organizowanie imprez integracyjnych,
  12. promocję i wpieranie edukacji,
  13. fundowanie stypendiów dla osób niepełnosprawnych.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego: wspomaga procesy rehabilitacji i szeroko rozumianej rewalidacji dzieci i młodzieży specjalnej troski, tworzy ośrodki wczesnej interwencji psychologicznej, organizuje szkolenia i konferencje dla pedagogów i rodziców, dofinansowuje zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne oraz pracę Kółek zainteresowań działających przy Ośrodku, organizuje grupy wsparcia dla Rodziców, zbiera środki finansowe na wspieranie zadań statutowych SOSW, pomaga w zakupie wyposażenia szkolnego dla dzieci z potrzebujących rodzin, chroni i promuje zdrowie, prowadzi działalność charytatywną, organizuje imprezy integracyjne, prowadzi działalność promocyjno- informacyjną dotyczącą zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie, organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii, funduje stypendia dla osób niepełnosprawnych.


  « powrót
 • Koalicja w mediach