• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Pomocy Osobom Głuchoniemym i Niedosłyszącym „KRZYK CISZY”

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące

  Kontakt:

  ul. Długa 33

  kod: 58-100 Świdnica

  telefon: 607 609 711

  fax:

  e-mail: stowarzyszenie_krzyk_ciszy@wp.pl

  KRS 0000258929

  Opis i zakres działalności:

  Działalność Stowarzyszenia w sferze działań publicznych prowadzona jest wyłącznie na rzecz ogółu społeczeństwa oraz jest wyłączną działalnością statutową stowarzyszenia, a nadrzędnym celem jego działania są działania zmierzające do pełnej rehabilitacji i readaptacji społecznej, czyli do osiągnięcia pełni aktywności życiowej ludzi, którzy stracili słuch w wyniku choroby lub wypadku, oraz udzielanie pomocy osobom głuchym, głuchoniemym i niedosłyszącym od urodzenia, w tym także dzieciom i młodzieży, oraz ich rodzinom.

  Przedmiotem działalności Stowarzyszenia jest:
  1.Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych – odpłatnie i nieodpłatnie,
  2.Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży – odpłatnie i nieodpłatnie,
  3.Organizowanie kursów i szkoleń – odpłatnie i nieodpłatnie,
  4.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – odpłatnie i nieodpłatnie,
  5.Organizacja i promocja wolontariatu – nieodpłatnie,
  6.Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami – nieodpłatnie.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach