• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek-Człowiekowi"

  Niepełnosprawność:

  1. Osoby niesłyszące i niedosłyszące

  Kontakt:

  ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 1

  kod: 01-943 Warszawa

  telefon: 22 311 82 89

  fax:

  e-mail: info@sponin.org.pl, www.sponin.org.pl

  KRS 0000092559

  Opis i zakres działalności:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących "Człowiek-Człowiekowi" jest organizacją zrzeszającą ludzi dobrej woli, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych z uszkodzeniami słuchu, głosu i mowy. Stowarzyszenie podejmuje wszechstronne działania na rzecz poprawy ich sytuacji w społeczeństwie, poprzez rozwój profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji różnych zaburzeń słuchu i mowy.

  Najważniejsze zadania Stowarzyszenia to:
  1. Prowadzenie działalności w zakresie oświaty zdrowotnej, w tym:
  2. organizowanie poradnictwa dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz ich rodzin,
  3. opracowywanie i udostępnianie wydawnictw dotyczących osób niesłyszących i niedosłyszących,
  4. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o potrzebach i możliwościach osób niesłyszących i niedosłyszących;
  5. Organizowanie i prowadzenie badań profilaktycznych w grupach szczególnego ryzyka uszkodzenia słuchu;
  6. Realizowanie programu wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci i młodzieży, a także prowadzenie przesiewowych badań słuchu u noworodków i niemowląt;
  7. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów służących propagowaniu osiągnięć nauki oraz wymianie doświadczeń w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
  8. Opracowywanie programów rehabilitacji oraz organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i indywidualnej rehabilitacji dzieci z wadą słuchu;
  9. Współpraca ze wszystkimi organizacjami i towarzystwami o podobnych zainteresowaniach, działających na rzecz osób niepełnosprawnych słuchowo;
  10. Organizowanie pomocy osobom niesłyszącym i niedosłyszącym w zaopatrywaniu się w odpowiedni sprzęt specjalistyczny;
  11. Szkolenia lekarzy, psychologów, pedagogów, surdologopedów, techników, pielęgniarek.

  Informacje dodatkowe:


  « powrót
 • Koalicja w mediach