• Wyszukiwarka organizacji

  Nazwa organizacji:

  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"

  Niepełnosprawność:

  Kontakt:

  ul. Jagiellońska 28

  kod: 96-100 Skierniewice

  telefon: 46 833 97 60

  fax: 46 833 97 60

  e-mail: troska@free.ngo.pl, www.wspolnatroska.pl

  KRS 0000125403

  Opis i zakres działalności:

  Działalność Stowarzyszenia ma na celu:
  1. Zwiększanie aktywności zawodowej, społecznej i fizycznej osób niepełnosprawnych.
  2. Rozwój i promocja idei społeczeństwa obywatelskiego.

  Stawiane przed sobą cele Stowarzyszenie realizuje w obszarach:
  a. działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  b. działania na rzecz wolontariatu,
  c. prowadzenie punktu porad obywatelskich,
  d. integracji skierniewickich organizacji.

  W obszarze niepełnosprawni realizowane są:
  a. pomoc rodzinom w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z rehabilitacją, edukacją dzieci i innymi trudnościami życia codziennego,
  b. prowadzenie Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Skierniewicach (powołanej przez nasze Stowarzyszenie) dziennej placówki opiekuńczo-rehabilitacyjno-wychowawczej,
  c. organizację imprez integracyjnych, między innymi bieg majowy "Jesteśmy wsród Was", "Bieg Niepodległościowy",
  d. organizowanie imprez okazjonalnych, między innymi ogniska, wycieczki, spotkanie z Mikołajem.

  Informacje dodatkowe:

  Stowarzyszenie prowadzi działalność poradniczą, www.troska.free.ngo.pl/_/strona/Poradnictwo.htm


  « powrót
 • Koalicja w mediach